چرا به مواد مخدر معتاد می شوند؟

در اولین گام درمان اعتیاد ، شخص معتاد باید بخواهد که ترک کندو دلیل استفاده نادرست از مواد مخدر را بداند.
اعتیاد انواع مختلف دارد. برخی به الکل یا قمار اعتیاد دارند و یک سوم افراد معتاد به داروهای مسکن نسخه ای اعتیاد دارند. گرچه مواد و رفتار برای هر فرد فرق دارد ولی درمان معمولا به یک صورت است، حمایت اجتماعی ، تغییرات سبک زندگی و روان درمانی.
هدف نهایی درمان اعتیاد کمک به شخص جهت دستیابی به پرهیز کامل است. هدف کوتاهتر درمان اعتیاد ، کاهش رفتار اعتیاد آمیز،حداقل کردن عوارض اعتیاد به مواد، بهبود توانایی فرد برای عملکرد اجتماعی و رهایی از آنچه اعتیاد داشته اند ، می باشد.

درمان اعتیاد :رواندرمانی

رواندرمانی را گفتگودرمانی ، مشاوره و درمان روان اجتماعی نیز می گویند. رواندرمانی یک جنبه مهم برنامه درمان اعتیاد فرد است که شامل اعتیاد به مواد مخدر می شودو می تواند به فرد جهت کنترل رفتار اعتیادگونه اش کمک کند. گرچه رواندرمانیهای متفاوتی وجود دارد ولی این نوع درمان معمولا شامل بحث در گروه و یا بیمار با مشاور می باشد. در این درمان ، بیماران دلایل اعتیادشان را توضیح داده و توانایی حل مسئله ، راههای مقاومت بر موضوع اعتیادشان ، چگونگی جایگزینی رفتارهای غیر مخرب مانند مصرف دارو همراه با پاداش ، فعالیتهای غیر مخرب را می آموزند. برخی انواع رواندرمانی به موضوع روابط شامل روابط بیمار با اعضای خانواده می پردازند و به بیمار جهت عملکرد بهتر در جامعه کمک می کنند.

درمان اعتیاد: فواید رواندرمانی
رواندرمانی به افراد جهت بهبودی کامل بعد از ترک اعتیادشان به شیوه های زیر کمک می کند:

 • کمک به معتاد برای درک بهتر دلیل اعتیادش و نتایج رفتارش
 • آموزش خودکنترلی و استفاده از روشهایی جهت شرایط چالشی آموزش به فرد جهت شناسایی تمایلات و آموزش راههای پرهیز از برگشت
 • فراهم آوردن فرصت برای فرد بیمار و درمانگر جهت بحث پیرامون روابط و موقعیتهایی که به سمت بهبود هدایت می شود
 • برنامه ریزی و دستیابی به اهداف واقعی

درمان اعتیاد: محدودیتهای رواندرمانی
مارک گالانتر ، پزشک ، مدیر بخش اعتیاد به دارو و الکل در بخش لانگون دانشگاه نیویورک و استاد روانپزشکی در مدرسه پزشکی NYU می گوید: رواندرمانگری بیش از تمایل خود بیمار نمی تواند مفید باشد. برای موفقیت رواندرمانگری ، بیمار باید بخواهد بهتر شود. درمان اعتیاد نیاز به رویکرد چند وجهی دارد. رواندرمانگری به تنهایی قادر به درمان نیست. در حقیقت ، شخص معتاد تا زمانیکه بر روی ابعاد زندگی فردیش برای تمام عمر تلاش نکند ، درمان نمی شود. حتی بعد از سالها رهایی ، احتمال بازگشت وجود دارد. ولی در برنامه های درمان مناسب و پشتیبانی ، افراد معتاد می توانند بهبود یافته و زندگی سالم و مولدی داشته باشند.

درمان اعتیاد: روشهای درمانگری
روشهای رواندرمانگری زیر باید بخشی از درمان عمومی معتاد باشد :

 • درمان جلوگیری از بازگشت مجدد: این درمان یک برنامه رفتاری طراحی شده برای آموزش خودکنترلی و استفاده از تکنیکهای مورد نیاز در زمان اشتیاق به مواد مخدر می باشد.
 • رفتار شناختی درمانی : مانند درمان جلوگیری از بازگشت ، این نوع درمان نیز به معتاد چگونگی پرهیز از موقعیتهایی که معمولا منجر به استفاده از مواد و الکل می شود را آموزش می دهد.
 • مصاحبه های انگیزشی : درمانگر ، به معتاد برای انگیزه یافتن جهت پرهیز از الکل و دارو کمک می کند و نیز مشکلات مرتبط با آنها
 • خانواده یا شبکه اجتماعی درمانی : این نوع درمان ، شامل پشتیبانی افراد نزدیک خانواده جهت غلبه بر اعتیادش است.
 • مدل ماتریکسی: دراین مدل معتادان در مورد اهمیت موضوع اعتیاد و بازگشت می آموزند. مسیر درست و پشتیبانی را ازدرمانگر آموزش دیده دریافت می کنن، با برنامه های خود کمکی آشنا می شوند وبرای مصرف مواد نظارت می شوند. این نوع برنامه همچنین شامل آموزش اعضای خانواده تحت تاثیر اعتیاد است.
 • رواندرمانگری حمایتی –تاثیری(se) :معمولا برای درمان معتادان هرویین و کوکایین استفاده می شود.se به معتادان ، مفاهیم نهفته اعتیاد را می شناساند و چگونگی حل مشکلات بدون مصرف مواد را می آموزاند. تاکید بر روابط بیمار – رواندرمانگر است. محیطی را ایجاد می کند تا معتادان برای بحثپیرامون تجربیاتشان احساس راحتی کرده و اعتماد به نفس پیدا کنند.
 • الکلیهای ناشناس: این برنامه برای معتادان الکل است تا تجربه هایشان را به اشتراک گذاشته و از سایرین حمایت دریافت کنند.
 • مشاوره های فردی مواد: در طی دوره های دو نفره با مشاور ، معتاد ، راههای مقابله در برابر مصرف مواد را می آموزد و نکاتی برای چگونگی پرهیز و کنار آمدن با شرایط سخت که تمایل برای استفاده مواد مخدر زیاد می شود را دریافت می کند.

درمان موفقیت آمیز ترک مواد کار زیاد می برد. ولی دستاورد آن ، بازپسگیری زندگیتان ، ارزش تلاش دارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *