������ �� ������ �� �������� - لیست کالا ها

شربت سیم پرگناکلد سیمرغ

سرماخوردگی بارداری و شیردهی

16,100 تومان

شربت عناب هرباکینگ

سرماخوردگی، سرفه

22,000 تومان

اکسیر شربت فرفیر بیوفیتا

سرماخوردگی کهنه، تنگی نفس

13,500 تومان

ماسومنت ابن ماسویه

سرماخوردگی و زکام، رفع سرفه و آلرژی

6,700 تومان

کپسول ایمونستیم طلائی گل دارو

تقویت سیستم ایمنی

17,200 تومان

قرص ایمواستیم (اکی هرب) گل دارو

تقویت کننده سیستم ایمنی

10,300 تومان