������ �������� - لیست کالا ها

قرص لیتورکس - بی باریج

سنگ کلیه، سنگ ادراری

23,000 تومان

قطره گیاهی سنکل گل دارو

سنگهای کلیه و مجاری ادرار

6,100 تومان

قرص تروپین

سنگ کلیه و مجاری ادراری

12,000 تومان

عصاره اورتیکا زردبند

کمک به دفع سنگ کلیه - کمک به کاهش التهاب و عفونت دستگاه ادراری

53,000 تومان

عصاره گزنه گیاه اسانس

سنگ کلیه و التهابات مجاری ادراری

14,000 تومان

کپسول رودیورتیک قائم دارو

التهابات کلیه و مجاری ادراری، سنگ کلیه

7,500 تومان

قطره رودیورتیک قائم دارو

التهابات کلیه و مجاری ادراری، سنگ کلیه

7,500 تومان