رفع مشکلات معده - لیست کالا ها

کپسول سوء هاضمه کیمیاگر

هاضم، ضد نفخ، ضد تهوع، تنظیم گوارش

18,000 تومان

قرص د-رگلیس

زخم معده و ترشحات زیاد آن، رفلاکس، گاستریت

7,500 تومان

شربت اشتهاآور کیمیاگر

شرکت داروسازی کیمیاگر توس

17,000 تومان