سرفه - لیست کالا ها

شربت کیدهلیکس کیمیاگر

شربت سرفه کودکان

9,000 6,300 تومان

شربت گل بنفشه 60 سی سی کیمیاگر توس

مسکن درد، تب بر و ضد التهاب

10,500 7,350 تومان

شربت گل بنفشه کیمیاگر توس

شرکت داروسازی کیمیاگر توس

18,000 تومان

عصاره ختمی زردبند

کمک به بهبود برونشیت - کمک به بهبود سرفه - مکمل خلط آور

18,700 تومان