ژل ماساژ 100 سی سی رینبو

ژل ماساژ 100 سی سی رینبو

دردهای عضلانی و مفصل و آرتریت

موارد مصرف

  • التیام بخش دردهای عضلانی و مفصل و آرتریت،
  • رگ به رگ شدگی،
  • ضرب دیدگی،
  • پیچ خوردگی ها،
  • دردهای رماتیسمی،
  • دردهای عمومی کمر، گردن، شانه، زانو،
  • گرفتگی عضلانی،
  • آسیب های ورزشی