قطره گوشی الکل بوریکه (مهدابرویکه) 3% مهدارو

قطره گوشی الکل بوریکه (مهدابرویکه) 3% مهدارو

عفونت و شستشوی گوش

موارد مصرف
  • عفونت های اولیه و پس از شستشوی گوش
مکانیسم اثر محلول الکل بوریکه در ظروف 10 میلی لیتری بصورت قطره گوشی تولید و عرضه می گردد. در این فرمولاسیون اسید بوریک که پودر کریستالی بدون بو و بدون رنگ و شفاف و یا پودر کریستالی سفید بوده بعنوان ماده موثره بکار رفته که در غلظت های 3 درصد اثر ضدباکتری و ضدقارچی داشته، بعنوان قطره گوشی طبق دستور پزشک مصرف می گردد.
شرایط منع مصرف فرآورده های حاوی اسید بوریک در غلظت های بالای 5% نباید در سطوح برهنه و آسیب دیده یا پوست ترشح دار اطفال استفاده شود.
احتیاط در مصرف قطره گوشی الکل بوریکه یک ماه پس از باز شدن قابل استفاده می باشد.
شرایط نگهداری دور از نور و آتش  دسترس اطفال و در ظروف دربسته نگهداری شود.
مقدار و نحوه مصرف در عفونت های اولیه و پس از شستشوی گوش طبق دستور پزشک مورد استفاده قرار می گیرد.
محتویات بسته محلول 10 میلی لیتری
منابع کاتالوگ کتاب ایران فارما و داروهای جالینوسی تالیف اداره کل نظارت بر امور دارو و فارماکوپه (BP)

محلول الکل بوریکه در ظروف 10 میلی لیتری بصورت قطره گوشی تولید و عرضه می
گردد. در این فرمولاسیون اسید بوریک که پودر کریستالی بدون بو و بدون رنگ و
شفاف و یا پودر کریستالی سفید بوده بعنوان ماده موثره بکار رفته که در
غلظت های 3 درصد اثر ضدباکتری و ضدقارچی داشته، بعنوان قطره گوشی طبق دستور
پزشک مصرف می گردد.

دسته بندی ها