قطره تلخک پارس سینا البرز

قطره تلخک پارس سینا البرز

جلوگیری از جویدن ناخن

موارد مصرف
  • جلوگیری از ناخن جویدن و مکیدن شست
  • مناسب برای از شیر گرفتن
مقدار و نحوه مصرف
  • برای از شیر گرفتن کودک، نوک پستان را با چند قطره آغشته نمایید.
  • برای ممانعت از ناخن جویدن ناخن را با محلول آغشته نموده اجازه دهید خشک شود.
  • تا 3 بار این عمل را تکرار نمایید.
  •  تلخک را در عدم حضور کودک یا به هنگام خواب وی به موضع بمالید.
محتویات بسته قطره 10 سی سی

دسته بندی ها