× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری
پانسمان دوربافت 15 سانتی سلامت باند

پانسمان دوربافت 15 سانتی سلامت باند

پانسمان شکل پذیر

موارد مصرف
  • جهت پانسمان به خصوص در نواحی خمیده بدن
مکانیسم اثر

باند پانسمان دوربافت سلامت باند، با خاصیت ارتجاعی عرضی اش جهت نگهداری پانسمان به خصوص در نواحی خمیده بدن استفاده می گردد.

این پانسمان به خوبی شکل اعضای بدن را گرفته و بدون این که فشار قابل توجهی به سطح زیر باند وارد نماید، اجازه حرکت آزاد را به آنها می دهد. این باند پانسمان با عرض های 10 و 15 سانتی متر و قابلیت کشیده شدن تا 180 سانتی متر تولید شده است.

احتیاط در مصرف
  • محل آسیب دیده را خیلی سفت و یا خیلی شل پانسمان نکنید. 
  • باند را بیشتر از میزان قابلیت کشیده شدن، نکشید.
  • هر باند پانسمان، یکبار مصرف هستند.
مقدار و نحوه مصرف

محل آسیب دیده را شستشو و استریل کنید. روی محل آسیب دیده، دارو یا کرم را بمالید، سپس باند پانسمان تمیز را روی محل مورد نظر بپیچانید و روی آن را با بند پانسمان کشی بپوشانید.

محتویات بسته
  • با عرض 15 سانتی متر
  • قابلیت کشیده شدن تا 180 سانتی متر
ساخت ایران
تاریخ انقضاء حداقل 6 ماه

محصولات مشابه

بیشتر