تونیک مصفای خون

تونیک مصفای خون

تصفیه کننده خون، مقوی قلب و اعصاب

موارد مصرف تصفیه کننده خون و مجاری عروقی- مقوی قلب و اعصاب - تقویت کننده و پایدار کننده عروق - پیشگیری از سرطان و عوارض پیری
مواد تشکیل دهنده عناب - گل گاوزبان - شاهتره - آلوبخارا- کاسنی - گل سرخ - بنفشه - قره قات - کرفس - رایانه - تخم خیار - ریوند چینی و ...
شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت و درمان (IRC) 94-0474-س