قطره دنتول

قطره دنتول

آفت و مسکن دندان

موارد مصرف جلوگیری از تشکیل پلاک‌های میکروبی دندان‌ها جلوگیری از تغییــر رنگ دندان‌ها بعد از جرم‌گیری - درمــان و جلــوگـیـری از عـود مجدد آفـت دهــان - مهـــار بــوی نــامــطـبوع دندان‌های پـــوسیــده -
مواد تشکیل دهنده کارواکرول 10 درصد
مکانیسم اثر قطره دنتول محتوی 10% کارواکرول خالص است که در کاهش سریع عفونت و تسکین درد دندان‌های پوسیده بسیار مؤثر است. این دارو در کمتر از یک دقیقه درد و حداکثر 2 ساعت پس از مصرف تورم محل عفونت را به‌طور کامل از بین می‌برد.
شرایط منع مصرف ایمنی مصرف دنتول در کودکان مورد بررسی قرار نگرفته است لذا مصرف دنتول در کودکان ممنوع است.
مقدار و نحوه مصرف یک تا دو قطره بر روی دندانپوسیده و دارای درد ریخته شده و یا بر روی پنبه ریخته و بر روی دندانی که درد دارد قرار داده شود .
شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت و درمان (IRC) 3061385729936373

جهت استفاده ابتدا با سوزن درب مظروف را سوراخ نمایید، سپس مقدار مناسبی پنبه را به دنتول آغشته نموده و آن را به کمک زائده زرد رنگ موجود در بسته در حفره ناشی از پوسیدگی فرو کنید.

محصولات مشابه

بیشتر