مسواک 536 زبان شور و محافظ کوپر

مسواک 536 زبان شور و محافظ کوپر

زبان‌شور

موارد مصرف موهای سرگرد شده برای محافطت از دندان دسته ضد لغزش و دو رنگ کیفیت بالا درپوش محافظ زبان شور
مسواک مناسبی انتخاب کنید

برای انتخاب مسواک مناسب سایز دهان خود را در نظر بگیرید. اگر برای وارد کردن مسواک به دهان خود مجبور هستید آن را زیاد باز کنید، مسواک برای دهان شما بزرگ است و باید مسواک مناسب برای خودتان انتخاب کنید.

اگر موی مسواک سفت باشد به لثه آسیب وارد می کند. استفاده از مسواکی که موی آن نرم است بهترین انتخاب است.