× پروفایل تاریخچه سفارشات شارژ حساب کارت شارژ محصولات خریداری شده من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

مکمل سنگ کلیه - لیست کالا ها

قطره گیاهی سنکل گل دارو

سنگ کلیه و مجاری ادرار

18,000 17,100 تومان

قرص تروپین 50 عددی حکیم مومن

سنگ کلیه و مجاری ادراری

20,000 19,000 تومان

عصاره اورتیکا 250 میلی لیتر زردبند

سنگ کلیه و عفونت مجاری ادراری

82,000 77,900 تومان