× پروفایل تاریخچه سفارشات شارژ حساب کارت شارژ محصولات خریداری شده من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

مکمل سنگ کلیه - لیست کالا ها

روغن رازیانه (کد 12) 37 میلی لیتر نوشاد

شیرافزا و دفع کننده سنگ کلیه

15,500 14,725 تومان

عصاره گزنه گیاه اسانس

سنگ کلیه، ریزش مو

37,000 35,150 تومان

کپسول کیدستون 30 عددی فراطب

دفع سنگ کلیه و مثانه

23,000 21,850 تومان

قطره گیاهی رنامیکس 30 میلی لیتر متین آسا

دفع سنگ کلیه و ادرار آور

8,700 8,265 تومان

کپسول تریاق کلیه 50 عددی نیاک

دفع سنگ کلیه و مثانه

50,000 47,500 تومان

قرص تروپین 50 عددی حکیم مومن

سنگ کلیه و مجاری ادراری

20,000 19,000 تومان

عصاره اورتیکا 250 میلی لیتر زردبند

سنگ کلیه و عفونت مجاری ادراری

82,000 77,900 تومان