تماس با ما

آدرس داروخانه: مشهد- بلوار شهید آوینی - بین آوینی 1 و 3
هم اکنون با ما تماس بگیرید:
۰۵۱−۹۱۰۰۳۱۶۵ داخلی ۱
۰۵۱−۳۱۶۵ داخلی ۱
کد پستی: ۹۱۹۶۹۷۴۴۵۲