× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ محصولات خریداری شده من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
قطره لامیژکس باریج

قطره لامیژکس باریج

عفونت گوش

موارد مصرف
  • درمان عفونت حاد گوش خارجی

مواد تشکیل دهنده

اسانس میخک (Eugenia caryophyllata)

اسطوخدوس(Lavandulastoechas)

شمعدانی عطری (Pelargonium roseum)

مکانیسم اثر

اثرات مهاری اسانس گیاهان میخک، اسطوخدوس و شمعدانی عطری بر روی سوش‌های ایزوله شده پسودوموناس آئروژینوزا (Pseudomonas aeruginosa)بررسی شده است. عمده‌ترین ترکیبات این اسانس‌ها به ترتیب عبارت بودند از: اوژنول(۰-۸۰ درصد)، ۱و ۸  سینئول(۱۳ درصد) و سیترونلول(۴۵ درصد). اسانس میخک مؤثرترین اسانس در برابر پسودوموناس آئروژینوزابود و ترکیب این اسانس‌ها با نسبت ۳:۱:۱ بیشترین اثر مهاری (μg/ml 32-64) و اثر سینرژیسم قوی با جنتامایسین را نشان داد.

به منظور مقایسه اثر قطره لامیژکس(حاوی اسانس گیاهان شمعدانی عطری، میخک و اسطوخودوس) و قطره سیپروفلوکساسیندر درمان عفونت حاد گوش خارجی؛ طی یک کارآزمایی بالینی دوسوبی‌خبر، ۵۶ بیمار۶۶-۱۸ ساله مبتلا به عفونت حاد گوش خارجی به طور تصادفی در گروه قطره لامیژکس(۲۵ نفر) یا قطره سیپروفلوکساسین(۳۱ نفر)قرار گرفتند تا به مدت یک هفته هر ۱۲ ساعت ۳ قطره از فرآورده داخل گوش مبتلا چکانده شود. بیماران قبل و یک هفته بعد از شروع درمان از نظر وجود درد، تندرنس، خارش،ترشح، قرمزی و ادم کانال گوش ویزیت شدند و کشت ترشحات گوشاز نظر باکتری و اسمیر ترشحات از نظر قارچ انجام شد. علاوه بر آن در روز سوم بررسی،بیماران با پرسش تلفنی از نظر درد، خارش و ترشح از گوش بررسی شدند. بر اساس نتایج این مطالعه؛از نظر نتیجه کشت میکروبی، میزان اثربخشی در گروه لامیژکس ۸۰% و درگروه سیپروفلوکساسین ۱/۸۷% بود. اما تفاوت دو گروه از نظر آماری معنی‌دار مشاهده نشد (p.value>0.05).درد در دو گروه به طور معنی‌داری کاهش پیدا کرد(در هر دو گروه p.value=0.00) و علائم بالینی شامل خارش، اریتم مجرا، ادم و تندرنس مجرا در هر دو گروه بهبود یافت و بین دو گروه تفاوت معنی‌دار آماری وجود نداشت(p.value>0.05).با توجه به اثرات آنتی‌بیوتیکی مشابه دو داروی سیپروفلوکساسین و لامیژکس و اثرات همانند دو دارو در بهبود علائم بالینی،مصرف لامیژکس به عنوان یک داروی گیاهیدر درمان عفونت گوش خارجی توصیه می‌گردد.

شرایط منع مصرف
  • حساسیت شناخته شده نسبت به هریک از ترکیبات تشکیل دهنده فرآورده
  • سوراخ بودن پرده گوش
  • اطلاعات کافی در مورد ایمنی مصرف و اثربخشی فرآورده در دوران بارداری و شیردهی وجود ندارد، لذا مصرف فرآورده در بارداری و شیردهی مجاز نیست.
تداخل دارویی

تداخل اثر فرآورده با سایر داروها شناخته شده نیست.

عوارض جانبی

با رعایت دستور مصرف، بروز عارضه خاصی مورد انتظار نیست با اینحال در بعضی از افراد سردرد گزارش شده است. به طور تئوریک ممکن است در بعضی از افراد حساس به اجزای تشکیل دهنده دارو، تحریک و حساسیت پوست و غشای مخاطی رخ دهد.

شرایط نگهداری
  • فرآورده را از دید و دسترس اطفال دور نگهدارید.
  • این فرآورده فقط برای مصرف موضعی داخل گوش میباشد.
  • دوره درمان را کامل نمایید.
  • بلافاصله پس از مصرف، در فرآورده را ببندید.
  • فرآورده را دور از نور و در دمای ۳۰-۱۵ درجه سانتیگراد نگهداری کنید.
مقدار و نحوه مصرف

قبل از مصرف، مجرای خارجی گوش را به خوبی تمیز و خشک نمائید.هر ۱۲ ساعت ۳ قطره داخل گوش چکانده شود.بعد از استفاده از قطره، تا ۵ دقیقه در وضعیت خوابیده قرار گیرید و گوش مبتلا به سمت بالا باشد.

حداقل طول دوره درمان یک هفته میباشد.

محتویات بسته

قطره ۵ میلی لیتری دارای قطره چکان در جعبه مقوایی با بروشور

ماده موثره

اوژنول، سیترونلول، ۱و۸ سینئول

تاریخ انقضاء حداقل 6 ماه

عفونت حاد
گوش خارجی (Swimmer’s earیا Tropical ear) عبارتست از التهاب منتشر کانال
گوش خارجی که ممکن است لاله گوش یا پرده صماخ را نیز گرفتار نماید. AOE یکی
از شایع ترین عفونت هایی است که پزشکان با آن روبرو هستند. انسیدانس
سالانه AOE در جمعیت عمومی بین ۱:۱۰۰ و ۱:۲۵۰ است و انسیدانس در طول عمر تا
۱۰% می باشد.


تشخیص AOE
منتشر با شروع سریع (عموماً طی ۴۸ ساعت) در ۳ هفته گذشته، همراه با
نشانه های التهاب کانال گوش مانند درد غالباً شدید گوش، خارش یا احساس پری
در گوش با یا بدون افت شنوایی یا درد فک و علائم التهاب کانال گوش مانند
تندرنس زبانه گوش (tragus)، لاله گوش یا هر دو، ادم منتشر کانال گوش، اریتم
یا هردو با یا بدون خروج ترشحات از گوش، لنفادنیت ناحیه ای، اریتم پرده
صماخ یا سلولیت لاله گوش و پوست مجاور آن مسجل می شود. ویژگی مشخصه
(hallmark) علائم AOE منتشر؛ تندرنس زبانه گوش، لاله گوش یا هر دو  میباشد
که غالباً شدید بوده و با نمای بالینی تناسبی ندارد. تشخیص بیماری تنها بر
اساس تظاهرات بالینی است، هرچند در موارد مقاوم به درمان بررسی از نظر
شواهد میکروبی نیز صورت می گیرد. پاتوژن های شایع در AOE عبارتند از:
پسودوموناس آئروژینوزا(۵۰ %)، استافیلوکوک آرئوس (۲۳ %)، ارگانیزم های
بی هوازی و گرم منفی (۵/۱۲ %) و قارچ ها(۵/۱۲ %).

دسته بندی ها

محصولات مشابه

بیشتر