× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری
پد ضد درد قاعدگی Heat Comfort سین سین

پد ضد درد قاعدگی Heat Comfort سین سین

چسب درد

موارد مصرف

  • حداکثر مدت اثربخشی: 12 ساعت
  • بدون بو
  • تسکین درد
  • ضد درد قاعدگی
  • مستطیل شکل
  • چسب درد

مقدار و نحوه مصرف

پد ضد درد قاعدگی سین سین مدل  Heat Comfort به هنگام عادت ماهانه مانند مسکن قوی عمل کرده و فوری درد را تسکین میدهد. برای خانم هایی که از دردهای شدید به هنگام عادت ماهانه رنج میبرند توصیه میشود حتما پد های ضد درد قاعدگی تهیه نمایند و در روزهای اول قاعدگی استفاده کنند.

محتویات بسته

یک عدد مستطیل شکل

تاریخ انقضاء حداقل 6 ماه

پد ضد درد قاعدگی سین سین مدل  Heat Comfort به هنگام عادت ماهانه مانند مسکن قوی عمل کرده و فوری درد را تسکین میدهد. برای خانم هایی که از دردهای شدید به هنگام عادت ماهانه رنج میبرند توصیه میشود حتما پد های ضد درد قاعدگی تهیه نمایند و در روزهای اول قاعدگی استفاده کنند.

محصولات مشابه

بیشتر