× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری
کرم استئوفیکس 30 گرمی باریج

کرم استئوفیکس 30 گرمی باریج

دردهای عضلانی و اسکلتی

موارد مصرف
  • ضد التهاب و مسکن دردهای عضلانی و اسکلتی

مواد تشکیل دهنده

لاواند (Lavandula angustifolia)، اکالیپتوس (Eucalyptus spp.)، رزماری (Rosmarinus officinalis)، نعنا فلفلی (Mentha piperita) و روغن شترمرغ (Ostrich oil)

مکانیسم اثر

در طب ایرانی سابقه استفاده از گیاه لاواند برای درمان بیماری‌های مختلف وجود دارد. برای ارزیابی اثرات ضددرد و ضدالتهابی لاواند، عصاره هیدروالکلی، ترکیب پلی‌فنولی و اسانس لاواند تهیه و از تست‌های ایجاد درد القا شده بوسیله فرمالین و اسید استیک برای بررسی اثر ضددرد آن­ها در موش و از تست کاراژینان برای بررسی اثر ضدالتهابی آن­ها در رت استفاده شد. نتایج این مطالعه استفاده سنتی از لاواند برای درمان بیماری‌های دردناک و التهابی را تایید کرده و مطالعات بیشتر برای تعیین اجزای شیمیایی فعال را پیشنهاد می‌نماید.

اوستئوآرتریت شایع­ترین بیماری مزمن مفصلی است که افراد میانسال و مسن را گرفتار می­کند. در یک کارآزمایی بالینی تصادفی یک­سو بی­خبر روی 90 بیمار مبتلا به اوستئوآرتریت زانو، بیماران در 3 گروه آروماتراپی ماساژ با اسانس لاواند، دارونما (ماساژ با روغن بادام) و کنترل (بدون ماساژ) ابتدا، بلافاصله بعد از شروع مداخله، 1 هفته و 4 هفته بعد از مداخله از نظر درد با استفاده ازVAS بررسی شدند. در گروه آروماتراپی ماساژ، بیماران در یک اتاق آرام و در یک زمان ثابت روزانه به مدت 20 دقیقه با ترکیب آروماتراپی ماساژ لاواند 3 درصد در حالت نشسته روی صندلی زانوهای خود را ماساژ دادند. بر اساس نتایج این بررسی، شدت درد بیماران گروه آروماتراپی ماساژ با اسانس لاواند 3 درصد بلافاصله و 1 هفته بعد از شروع مداخله در مقایسه با شروع مطالعه و گروه کنترل بطور قابل توجهی متفاوت بود (p<0.001). با اینحال 4 هفته بعد از مداخله تفاوت معنی داری بین گروه­ها از نظر VAS مشاهده نشد (p=0.67). محققین نتیجه گرفتند آروماتراپی ماساژ با لاواند در برطرف کردن درد بیماران مبتلا به اوستئوآرتریت زانو موثر است.

درد شایع­ترین مشکل بیماران همودیالیزی است، بویژه دردهای عضلانی اسکلتی اندام تحتانی که معمولا بطور کامل درمان نمی­شود و بر کیفیت زندگی آنان تاثیر سوء دارد. در یک کارآزمایی یک­سو بی­خبر ، 105 بیمار همودیالیزی بطور تصادفی به 3 گروه رزماری، منتول5 درصد و دارونما (پماد وازلین بهداشتی) تقسیم شدند و به مدت سه روز، روزی 3 بار فرآورده در اختیار خود را روی محل درد پاها بکار بردند و شدت درد را 4 ساعت بعد از استفاده صبح و بعداز ظهر گزارش نمودند. بر اساس نتایج این مطالعه نمره متوسط شدت درد قبل از مداخله در 3 گروه تفاوت معنی داری نداشت (p=0.83). اما بعد از مداخله تفاوت قابل توجهی مشاهده شد (p=0.001) همچنین تفاوت معنی داری در متوسط شدت درد قبل و بعد از استفاده از رزماری و منتول دیده شد (p<0.001) در حالی که در گروه دارونما اینگونه نبود (p=0.21). محققین نتیجه گرفتند استفاده از منتول و رزماری می­تواند شدت و فرکانس عود دردهای عضلانی اسکلتی را کاهش دهد و با توجه به نتایج این مطالعه هیچکدام بر دیگری برتری نداشتند.

 در مطالعه دیگری اثر ضد درد گیاه نعنا که در طب ایرانی از آن به عنوان مسکن یاد شده، به روش صفحه داغ در موش صحرایی نر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشانگر آن بود که نعنا دارای اثر ضد درد است و شدت اثر با افزایش دوز افزایش می‌یابد (p<0.05). اثرات ضد درد عرق نعنا از دوز 27 mg/kg شروع و در دوز 60 mg/kg به حداکثر رسید. همچنین اثر ضد درد عرق نعنا نسبت به آسپیرین بیشتر بود

برای مقایسه اثرات تجویز اسانس رزماری در ادم پنجه پای موش ناشی از کاراژینان و کولیت ناشی از تری نیتروبنزن سولفونیک اسید، دو هفته قبل از آزمون موش‌های ICR از طریق یک رژیم غذایی استاندارد آزمایشگاهی اسانس رزماری را در 3 دوز (1250, 2500, 5000 ppm) دریافت نمودند. تغذیه با 5000 ppm اسانس رزماری ابتدا بعد از 2 ساعت وسعت ادم پنجه پا را افزایش داد اما بعد از 24 ساعت وسعت ادم را کاهش داد.

در in vitro اکالیپتوس در غلظت 37 µM/lit سنتز پروستاگلاندین را مهار می‌کند. در مدل‌های حیوانی اثرات ضدالتهابی و ضددرد اکالیپتوس نشان داده شده است. در بیماران مبتلا به درماتیت توام با خشکی و ترشح، اثر ضد‌ التهابی اکالیپتوس نشان داده شده است که به احتمال زیاد به علت مهار مارکرهای التهابی مانند TNF-alpha، آنزیم­های COX، 5-لیپواکسیژناز و لکوترین‌های دیگر می‌باشد و می‌توان از آن به عنوان جایگزین استروئیدهای موضعی استفاده کرد.

1و8-سینئول که مهم­ترین ترکیب اسانس اکالیپتوس می‌باشد، متابولیسم اسید آراشیدونیک و تولید سایتوکین‌ها را در مونوسیت‌های انسان سرکوب می‌کند. در بررسی اثرات ضدالتهابی 1و8-سینئول و مقایسه قدرت آن با پردنیزولون در مبتلایان به آسم برونشیال شدید وابسته به استروئید، کاهش مقدار روزانه پردنیزولون به میزان 38 درصد در گروه تحت درمان با 1و8-سینئول مشاهده شد (در مقایسه با 7 درصد در گروه دارونما).

 اسانس اکالیپتوس در کاهش درد، تورم و  التهاب موثر است. در یک مطالعه به منظور بررسی اثر استنشاق اسانس اکالیپتوس بر پاسخ­های درد و التهاب بعد از جراحی جایگزینی کامل مفصل زانو، بیماران بصورت تصادفی به گروه اکالیپتوس یا کنترل (استنشاق روغن بادام) تقسیم شدند و اسانس اکالیپتوس یا روغن بادام را برای 30 دقیقه حرکت پاسیو پیوسته (CPM) در 3 روز متوالی استنشاق نمودند. قبل و بعد از مداخله نمره درد VAS، فشارخون، ضربان قلب، غلظت CRP و شمارش WBC اندازه­گیری شد. در گروه اکالیپتوس،  نمره درد VAS در این سه روز (p<0.001) و فشارخون سیستولی (p<0.05) و دیاستولی (p=0.03) در روز دوم به طور قابل توجهی کمتر از گروه روغن بادام بود اما ضربان قلب،  CRPو WBC در دوگروه تفاوت قابل توجهی نداشت. پژوهشگران نتیجه گرفتند استنشاق اسانس اکالیپتوس در کاهش درد و فشارخون بیماران متعاقب TKR موثر است و می­تواند یک اقدام برای کاهش درد بعد از TKR باشد. مکانیزم اثر استنشاق اسانس با جذب مولکول­های فرار اسانس توسط مخاط بینی آغاز می­شود سپس مولکول­های بو به سیگنال­های عصبی تبدیل می­شوند که به طرف پیاز بویایی و احتمالا قسمت­های دیگر سیستم لیمبیک حرکت می­کنند و با شبکه نوروسایکولوژیک واکنش نشان داده و اثرات مشخص فیزیولوژیک و سایکولوژیک ایجاد می­شود.

با توجه به اثرات مفید روغن شترمرغ در بهبود درد، از این روغن به عنوان یکی از مواد پایه کرم استئوفیکس باریج® استفاده شده­است. در یک کارآزمایی بالینی دوسو بی ­خبر کنترل شده با دارونما در افراد مبتلا به استئوآرتریت دست، اثرات روغن شترمرغ با دارونما (روغن کانولا) در سه حالت کاربرد موضعی، خوراکی و هر دو حالت (شکل موضعی و خوراکی) مقایسه شد. معیار مقایسه، میزان (نمره) درد در داوطلبان به مدت 8 هفته بود. نتایج این بررسی؛ کاهش تدریجی درد در بیماران استفاده کننده از روغن شترمرغ (در تمامی گروه­ها)  را نشان داد در حالی که نمرات درد بیماران استفاده کننده از دارونما در طول زمان در نوسان بود، این نتایج نشان می­دهد که روغن شتر مرغ می­تواند در مدیریت درد افراد مبتلا به استئوآرتریت مفید باشد و لازم است از قبل به بیماران یادآوری شود که ممکن است بهبود، برای 3 هفته اول درمان مشاهده نشود.

شرایط منع مصرف

وجود حساسیت شدید نسبت به اجزای فرآورده

احتیاط در مصرف
  • مصرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی مجاز است. با این حال بهتر است از مصرف هر نوع دارویی در 3 ماهه اول بارداری اجتناب شود.
  • قبل از استفاده ، ابتدا مقدار کمی از کرم را در ناحیه داخلی ساعد نزدیک مچ دست بمالید. در صورتی که پس از 12 الی 24 ساعت علائم حساسیت پوستی مانند قرمزی، سوزش، خارش یا بثورات جلدی پدیدار نشد می‌توانید مصرف فرآورده را برای مدت توصیه شده آغاز نمایید.
  • بهتر است به هنگام استفاده از فرآورده از دستکش­های پلاستیکی یک بار مصرف استفاده شود.
  • مراقب باشید پس از استفاده از کرم دست­هایتان با چشم یا سایر غشاهای مخاطی تماس پیدا نکند.
  • پس از مصرف کرم، از گرم کردن ناحیه و انجام حرکات ورزشی اجتناب نمایید.
  • بهتر است مصرف فرآورده همزمان با هنگام خواب نباشد.
عوارض جانبی

با مقدار توصیه شده و نحوه مصرف مناسب، عارضه‌ای مشاهده نشده است. با این‌حال احتمال بروز واکنش‌های حساسیت پوستی خفیف تا متوسط مانند سوزش و قرمز شدن پوست، در افراد مستعد وجود دارد. در این صورت بهتر است مصرف دارو متوقف و با پزشک مشورت شود.

مقدار و نحوه مصرف

روزی 3 مرتبه هر مرتبه یک لایه نازک از کرم روی ناحیه دردناک و ملتهب مالیده شود.

محتویات بسته تیوپ 30 گرمی
شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت و درمان (IRC) 8296180167817164
ساخت ایران

کرم استئوفیکس باریج نام یکی از محصولات شرکت داروسازی دانش بنیان باریج اسانس می باشد که ضد التهاب و مسکن درد های عضلانی و اسکلتی بوده و با استفاده از عصاره گیاهان لاواند، اکالیپتوس، رزماری و نعنا فلفلی به همراه روغن شتر مرغ تهیه شده است. برای مصرف کرم استئوفیکس باید روزانه سه مرتبه، هر بار لایه نازکی از آن را بر روی ناحیه دردناک یا ملتهب بمالید. استفاده از این فرآورده دارویی در دوران بارداری و شیردهی مجاز می باشد، با این حال بهتر است در سه ماهه اول بارداری از مصرف هر نوع دارویی خودداری کنید.

بر اساس ارزیابی های انجام شده، گیاه لاواند (Lavandula angustifolia) اثرات ضد درد و ضد التهابی داشته و به همین دلیل در درمان بیماری های دردناک و التهابی چون اوستئوآرتریت (یکی از شایع ترین بیماری های مزمن مفصلی) موثر است. محققین با انجام مطالعاتی بر روی رزماری (Rosmarinus officinalis)، گیاه دیگری که در تهیه کرم استئوفیکس باریج به کار رفته است، نتیجه گرفته اند این گیاه می تواند فرکانس عود درد های عضلانی اسکلتی را کاهش دهد.

گیاه نعنا (Mentha piperita) که در طب ایرانی به عنوان مسکن شناخته می شود، طبق مطالعات انجام شده دارای اثرات ضد درد می باشد به طوریکه اثر ضد درد عرق نعنا نسبت به آسپیرین (مسکن شیمیایی رایج) بیشتر می باشد. اسانس اکالیپتوس در کاهش درد، تورم و التهاب موثر بوده و طبق پژوهش های انجام شده می تواند به عنوان جایگزین استروئید های موضعی مورد استفاده قرار گیرد.

شرکت باریج اسانس که محصولات خود را با توجه ویژه به طب سنتی کشور و همکاری علمی پیوسته با مراکز معتبر تحقیقاتی و دانشگاهی تولید می کند، با در نظر گرفتن اثرات مفید روغن شتر مرغ در بهبود درد، از این روغن به عنوان یکی از مواد پایه کرم استئوفیکس باریج استفاده کرده است.

پیش از مصرف کرم استئوفیکس باریج ابتدا مقدار کمی از آن را در ناحیه داخلی ساعد بمالید و در صورتی که پس از گذشت 12 تا 24 ساعت علائم حساسیت پوستی چون قرمزی، سوزش، خارش یا بثورات جلدی مشاهده نکردید، استفاده از این کرم را به روش توصیه شده آغاز نمایید. بهتر است این کرم را با دستکش های پلاستیکی یک بار مصرف مورد استفاده قرار دهید. مراقب باشید پس از مصرف کرم دست هایتان با چشم یا سایر غشاهای مخاطی تماس پیدا نکند و از گرم کردن ناحیه و انجام حرکات ورزشی بعد از استفاده از کرم استئوفیکس خودداری کنید.

محصولات مشابه

بیشتر