× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ محصولات خریداری شده من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
پماد سوختگی تیوپی 30 گرمی ولی

پماد سوختگی تیوپی 30 گرمی ولی

درمان سوختگی های سطحی

موارد مصرف
  • ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺳﻮﺧﺘﮕﻰ ﻫﺎﻯ ﺳﻄﺤﻰ ﻧﻈﻴﺮ: ﻋﺮﻕ ﺳﻮﺯ، ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺳﻮﺧﺘﮕﻰ ﻭ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﺳﻮﺧﺘﮕﻰ ﭘﺎﻯ ﺍﻃﻔﺎﻝ
مواد تشکیل دهنده

ﺣﺎﻭﻯ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻛﺎﻣﻔﺮ، ﺭﻭﻏﻦ ﺑﺎﺩﺍﻡ ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﺭﻭﻏﻦ ﻛﻨﺠﺪ، ﺭﻭﻏﻦ ﺯﻳﺘﻮﻥ، ﺭﻭﻏﻦ ﺁﻓﺘﺎﺑﮕﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﻣﻮﻡ ﺯﻧﺒﻮﺭﻋﺴﻞ

مکانیسم اثر

ﭘﻤﺎﺩ ﻭﻟﻰ ﺣﺎﻭﻯ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻮﺛﺮﻩ ﻛﺎﻣﻼ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺳﻮﺧﺘﮕﻰ ﻫﺎﻯ ﺳﻄﺤﻰ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﻭﻏﻦ ﻫﺎﻯ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺩﺭ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮﻥ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺑﻰ ﺩﺭ ﺭﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﭘﻮﺳﺖ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﺧﺘﮕﻰ ﺩﺍﺭﺩ.

عوارض جانبی

ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻧﻜﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻳﻦ ﭘﻤﺎﺩ ﺍﺯ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻛﺎﻣﻼ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ، ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﺎﺭﺿﻪ ﺟﺎﻧﺒﻰ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺭﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﻋﺎﺭﺿﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﻭ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﻚ ﻳﺎ ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

شرایط نگهداری

در دمای زیر 30 درجه سانتی گراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

مقدار و نحوه مصرف

روزانه 3 الی 4 بار به صورت یک لایه نازک روی ناحیه سوخته بماند. ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﻴﺪ. ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻃﻮﻝ ﻣﺪﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺘﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

محتویات بسته

تیوپ 30 گرمی در جعبه مقوایی

ساخت ایران

محصولات مشابه

بیشتر