مسواک 810 زبان شور و محافظ کوپر

مسواک 810 زبان شور و محافظ کوپر

رفع بوی بد دهان

موارد مصرف مناسب برای بهداشت و رفع بوی بد دهان برطرف کننده باکتری‌های مضر روی زبان
مسواک مناسبی انتخاب کنید

برای انتخاب مسواک مناسب سایز دهان خود را در نظر بگیرید. اگر برای وارد کردن مسواک به دهان خود مجبور هستید آن را زیاد باز کنید، مسواک برای دهان شما بزرگ است و باید مسواک مناسب برای خودتان انتخاب کنید.

اگر موی مسواک سفت باشد به لثه آسیب وارد می کند. استفاده از مسواکی که موی آن نرم است بهترین انتخاب است.

محصولات مشابه

بیشتر