کرم گیاهی افتر بایت باریج برای کاهش التهاب و حساسیت در ناحیه نیش حشرات استفاده می‌شود

افتربایت باریج