قرص فارماتون چاق کننده است؟

فارماژلیتان

قرص فارماژلیتان کی بخورم؟
ریحانه اصغری

قرص فارماژلیتان کی بخورم؟

کپسول فارماژلیتان یک مکمل تغذیه‌ای است که به دلیل دارا بودن ترکیبات و تاثیرگذاری مشابه با قرص فارماتون، محبوبیت زیادی پیدا کرده است.

ادامه مطلب