خلط پشت گلو نشانه چیست
بیماری‌ها و پیشگیری
سارا شریعتمداری

خلط پشت گلو نشانه چیست؟

خلط پشت گلو، مخاط اضافه‌ای است که از غدد بینی و گلو ترشح می‌شود. در صورتی که خلط پشت گلو داشته باشید ممکن است احساس

بیشتر بخوانید