علائم بلغم چیست؟

بلغم

قاتل بلغم چیست
ملیکا تواناعلمی

قاتل بلغم چیست؟

بلغم  یکی از چهار اخلاطی است که طب سنتی برای بدن در نظر گرفته است (صفرا، سودا، دم، بلغم). بلغم خلطی سرد و

ادامه مطلب
غلبه بلغم چیست
مینو شریعتمداری

غلبه بلغم چیست؟

احتمالا یکی از مزاج های طب سنتی که بیشتر به گوشتان خورده، مزاج بلغمی است. در طب سنتی این مزاج را برای کسانی

ادامه مطلب