باریج اسانس گوهر داروهای گیاهی - لیست کالا ها

شربت لاکساپلاس باریج

ملین، یبوست کودکان

14,800 تومان

قطره خوراکی لیموترش باریج

شرکت داروسازی باریج اسانس

10,500 9,975 تومان

کپسول نرم زیره 75 میلی‌گرم باریج

شرکت داروسازی باریج اسانس

27,200 تومان

کپسول نرم تیموژل باریج

شرکت داروسازی باریج اسانس

12,600 تومان

قطره لامیژکس باریج

شرکت داروسازی باریج اسانس

7,500 تومان

قرص اولیوین باریج

شرکت داروسازی باریج اسانس

24,000 تومان

کپسول نرم فنلین باریج

شرکت داروسازی باریج اسانس

11,000 تومان

قرص آترومد بی باریج

شرکت داروسازی باریج اسانس

28,000 تومان

لوسیون موضعی ام جی باریج

شرکت داروسازی باریج اسانس

24,525 تومان

قطره اورتیدین باریج

شرکت داروسازی باریج اسانس

10,800 تومان

کرم موضعی افتربایت باریج

شرکت داروسازی باریج اسانس

7,700 تومان

قرص لیتورکس - بی باریج

شرکت داروسازی باریج اسانس

23,000 تومان

قرص اورتیدین باریج

شرکت داروسازی باریج اسانس

19,000 تومان

کپسول منوهلپ باریج

شرکت داروسازی باریج اسانس

20,500 تومان

کپسول پرولیو باریج

شرکت داروسازی باریج اسانس

19,800 تومان